WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Aktuality | Tiskové zprávy | Aktuality | Tiskové zprávy

22.3.2017

Čtyři novinky pro měření – rodina JUMPFLEX® získává přírůstek

Společnost WAGO rozšiřuje portfolio JUMPFLEX® o čtyři nové měřicí převodníky JUMPFLEX®.

Logická koncepce pouzder JUMPFLEX® řady 857 nasadila s konstrukční šířkou pouhých 6 mm a ucelenými možnostmi můstkového propojování mezi měřicími převodníky mimořádně vysokou laťku. Kompaktní měřicí převodníky JUMPFLEX® nabízejí uživatelsky přívětivou konfiguraci pomocí přepínačů DIP nebo aplikace pro konfiguraci rozhraní a rovněž vás přesvědčí bezpečným třícestným oddělením se zkušebním napětím 3 kV dle normy EN 61010-1 a také širokým rozsahem okolních teplot od –25 °C do +70 °C. Kromě toho je lze snadno popisovat pomocí popisovacích pásků WMB a TOPJOB® S, takže si uživatel zachovává neustálý přehled o komponentách instalovaných ve skříňovém rozvaděči. Jak vás přesvědčit, vědí i noví členové rodiny JUMPFLEX®.

Snadné zdvojení signálů

Dva konfigurovatelné proudové/napěťové výstupy signálu JUMPFLEX® (857-424) umožňují variabilní zdvojení signálů při zachování maximální míry bezpečnosti. Přepínatelná mezní frekvence optimálně filtruje rušivé veličiny.

Záznam napětí

Měřicí převodník napětí (857-560) přijímá stejnosměrné a střídavé napětí do AC/DC 300 V a na straně výstupu převádí vstupní signál na analogový unifikovaný signál. Dále disponuje binárním signalizačním výstupem (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření. Pomocí přepínačů DIP nebo aplikace pro konfiguraci rozhraní je možné přepínat mezi metodami měření pomocí efektivní hodnoty (RMS) nebo aritmetické střední hodnoty.

Určování výkonu

Měřicí převodník výkonu (857-569) umožňuje souběžně měřit proud a napětí, přepočítávat je na výkon a hodnotu odesílat v podobě analogového unifikovaného signálu. Měřené veličiny jako činný výkon, zdánlivý výkon, jalový výkon a fázový úhel lze přepínat pomocí přepínačů DIP nebo softwaru pro konfiguraci rozhraní. Měřicí převodník výkonu (857-569) disponuje stejně jako měřicí převodník napětí (857-560) binárním signalizačním výstupem (DO).

Rychlé informace o teplotě

Dvouvodičový (loop-powered) měřicí převodník teploty RTD přijímá signál senzorů Pt a odporů do 4,5 kΩ a signál teploty na výstupní straně převádí na analogový unifikovaný signál. Převodník 857-815 je napájen výstupní smyčkou, a již proto nepotřebuje dodatečné napájení.

Nové měřicí převodníky JUMPFLEX® optimálně doplňují stávající portfolio JUMPFLEX®. WAGO tak zákazníkům i do budoucna nabídne optimální a ucelené řešení, které vyhoví jejich potřebám.

WAGO-Elektro spol. s r.o.

Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4 – Modřany

Tel.: +420 261 090 143
Fax: +420 261 090 144
E-mail: info.cz@wago.com


cz
Dokument nemůže být přidán do seznamu záložek
Položka byla úspěšně přidána do seznamu záložek
Stránka byla úspěšně přidána do seznamu záložek
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Dokument byl úspěšně přidán do seznamu záložek